Decade innovation award

Decade innovation award
Wat is hét vernieuwende idee dat bewustwording over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengaat?
STEM OP JOUW FAVORIETE GENOMINEERDE

The AfrikArt Project

Naam idee:
The AfrikArt Project

Inzender:
Diana Sedoc

Samenvatting:

The ‘AfrikArt’ Project is een kunstzinnige educatieve kweekvijver met als doel Afrikaans cultureel erfgoed op de kaart te zetten. Dit wordt gedaan door het ontdekken, ontwikkelen en exposeren van creatief talent én kennisuitwisseling in het kader van de historie en hedendaagse sporen van het cultureel erfgoed. Het project biedt verschillende kunstworkshops aan, met een theoretisch en een praktisch element. Zo kan er bijvoorbeeld in een cursus ‘jazz’ in de theorie worden ingaan op de ontstaansgeschiedenis, sporen op het hedendaagse leven en de keerzijde ervan: minstrelshows (blackface). In het praktijkgedeelte voeren deelnemers een jamsessie uit. De meest belovende deelnemers mogen tijdens een afsluitende showcase hun talent aan een groter publiek presenteren.

Waarom kunst? Kunst is het product van creatieve menselijke uitingen en vormt een belangrijke expressievorm in het dagelijks leven. Afrikaans-geïnspireerde kunstuitingen zijn wereldwijd niet meer weg te denken: van Picasso en Van Gogh, tot aan foxtrot en ragtime. Het is een steeds belangrijkere uitlaatklep om maatschappelijke kwesties aan de orde te stellen en te inspireren tot bewustwording en/of gedrags- en attitudeverandering. Dit geldt in toenemende mate voor thema’s als racisme, rassendiscriminatie en/of vreemdelingenhaat (en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid), tegenover Afrikaanse diaspora. Kunst verbindt verschillende soorten mensen met elkaar en kwetsbare maatschappelijke groepen vinden vaak hun heil in de kunst.