Decade innovation award

Decade innovation award
Wat is hét vernieuwende idee dat bewustwording over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengaat?
STEM OP JOUW FAVORIETE GENOMINEERDE

Color-Blind

Naam idee:
Color-Blind

Inzender:
Armine Stepanyan

Samenvatting:
In de Nederlandse cultuur heerst er een breed gedragen veronderstelling dat kinderen ‘kleurenblind’ zijn ten aanzien van etniciteit en ras. Racisme of discriminatie wordt nauwelijks met kinderen besproken omdat ze ‘te jong’ zouden zijn. In 2015 heb ik een moderne versie van het poppenexperiment met 159 Haagse en Rotterdamse kinderen wetenschappelijk gereproduceerd. Hieruit bleek dat kinderen niet kleurenblind maar kleurenbewust zijn; ze zijn in staat om zichzelf en anderen naar etniciteit te categoriseren. Bovendien toonde de meeste kinderen een voorkeur voor de witte pop, waaronder Surinaamse en Afrikaanse kinderen. In mei 2017 worden de resultaten met aanbevelingen in een boek gepubliceerd. Met deze opgedane kennis wil ik samen met etnische kinderen en jongeren vijf speciale programma’s ontwikkelen die de bewustwording van (on)bewuste vooroordelen in positieve zin bevorderen. Na het ontwikkelen van de programma’s zullen deze kinderen/jongeren (waaronder vluchtelingen) op lage-, middelbare- en hogescholen, pabo en universiteit, bij de politie (academie), sportverenigingen en in het bedrijfsleven, activiteiten en (kunst/muziek) projecten organiseren.
Het doel hiervan is enerzijds kennis delen, de vooroordelen tegengaan en mensen verbinden. Anderzijds is het doel om kinderen te empoweren en te leren om op een positieve maar kritische manier ongemakkelijke situaties bespreekbaar te maken en (met empathie) de verbinding in de samenleving te  versterken.