Decade innovation award

Decade innovation award
Wat is hét vernieuwende idee dat bewustwording over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengaat?
STEM OP JOUW FAVORIETE GENOMINEERDE

Count on your own possiblities by working together

Naam idee:
Count on your own possiblities by working together

Inzender:
Jochem van Aller en Leroy Themen

Samenvatting:
Green Dance Studio geeft jongeren de kans en ruimte om deel te nemen aan diverse urban dansvormen. Door jongeren kennis te laten maken met deze dansvormen krijgen jongeren een beter zelfbeeld en leren zij positief met elkaar om te gaan om zo te werken aan een betere toekomst. Om het aanbod te vergroten en zo een groter publiek te bereiken, willen wij ons focussen op de andere vormen van hip hop zoals graffiti en DJing. Deelnemers ontdekken persoonlijke kwaliteiten en talenten. Zij leren individueel hoe zij deze op een positieve manier in hun leven kunnen gebruiken. Ook komen ze in contact met de waarden en deugden als: zelfvertrouwen vergroten, verantwoordelijkheid, discipline, inzicht, acceptatie, samenwerking, ontwikkeling.
De activiteiten onder andere: een grotere eindvoorstelling, deelname aan danswedstrijden om zo binnen Nederland de missie en visie te verspreiden.