Decade innovation award

Decade innovation award
Wat is hét vernieuwende idee dat bewustwording over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengaat?
STEM OP JOUW FAVORIETE GENOMINEERDE

Documentary: Coming to Africa

Naam idee:
Documentary: Coming to Africa

Inzender:
Dwayne Ansah

Samenvatting:
Veel Afro-Nederlandse jongeren kampen met identiteitsproblemen: aan de ene kant zijn zij geen Nederlanders in de zin dat dat Nederland niet hun land van herkomst is. Aan de andere kant zijn zij niet volledig Afrikaans en voelen zij zich enigszins vervreemd van die cultuur. Als de twee grootste Afrika-georiënteerde studenteverenigingen vinden wij het belangrijk dat deze doelgroep zich realiseert dat hun kracht juist ligt in de combinatie hiervan. Onze documentaire zal zich dan ook richten op drie Afro-Nederlandse jongeren die in gesprek zullen gaan met verscheidene rolmodellen. Samen zullen zij pra-ten over hun identiteit en in hoeverre deze heeft bijgedragen aan hun succes.
Het idee is dat de drie hoofdpersonen ASAH (Association of Students of African Heritage) vergezellen tijdens een studiereis naar Ghana. En dat ze er zullen praten met lokale mensen die het maximale uit zichzelf halen. Dit zal het beeld van Afrika nuanceren en de gelijkenissen benadrukken. De jongeren zullen in de documentaire ook reflecteren op hoe zij zich voelden op verschillende momenten in hun leven en hoe hun perspectief ondertussen is veranderd.
Vervolgens willen wij de documentaire grootschalig uitrollen, zodat het veel media-aandacht ontvangt en een groter bereik zal hebben. Ook zullen wij op basis van deze documentaire lesmateriaal samenstellen. Dat zorgt ervoor dat de kwesties die naar voren worden gebracht, uitgebreid besproken en behandeld kunnen worden op middelbare scholen en basisscholen in de Randstad.