Decade innovation award

Decade innovation award
Wat is hét vernieuwende idee dat bewustwording over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengaat?
STEM OP JOUW FAVORIETE GENOMINEERDE

Eerlijk Delen Plan

Naam idee:
Eerlijk Delen Plan “ Diversiteits Sterren voor Bedrijven & Instellingen DRS = Diversity Rating System “

Inzender:
Owen Venloo

Samenvatting:
Het nationale motto moet worden: hoeveel diversiteitssterren heeft jouw bedrijf eigenlijk? Zelfregulering door werkgevers werkt te traag en onvoldoende effectief voor de diversiteit rond vrouwen, gehandicapten en de etnische groep. Dit kan veranderen door dit plan in twee stappen uit te voeren.
De eerste stap: de invoering van mijn DRS+ Diversity Rating System. Ieder bedrijf of instelling kan 3 diversiteitssterren krijgen. Die sterren representeren de mate waarin hun personeelsbestand een eerlijke afspiegeling is van de diversiteit in onze samenleving. Via een website diversiteitssterren kan een ieder zien of en in welke mate de bedrijven en instellingen een eerlijke afspiegeling hebben in hun personeelsbestand. Dat levert de mogelijkheid tot maatschappelijke druk via goodwill en koopkracht.
De tweede stap: specifiek overheidsfaciliteitenbeleid. Als de regering vervolgens bepaalt dat over 10 of 15 of 20 jaar alleen bedrijven en instellingen met diversiteitssterren in aanmerking komen voor bepaalde overheidsfaciliteiten. Dat maakt dat er gedurende genoemde periode naast de maatschappelijke druk ook effectieve overheidsdruk gelegd wordt op eerlijk delen van werkgelegenheid voor genoemde groepen.