Decade innovation award

Decade innovation award
Wat is hét vernieuwende idee dat bewustwording over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengaat?
STEM OP JOUW FAVORIETE GENOMINEERDE

Meepraten, meedansen, mee-eten, … voor een gezonde samenleving

Naam idee:
Meepraten, meedansen, mee-eten, … voor een gezonde samenleving

Inzender:
drs. ing. J.D. (Jean) Rwasibo MSc CPC (voorzitter van TUBANE)

Samenvatting:
Met ons idee willen we mensen in een ontspannen sfeer bij elkaar brengen voor een open gesprek over onderwerpen als het Nederlandse slavernijverleden en apartheidsverleden, over eigen vooroordelen, uitingen van discriminatie en intolerant gedrag. Dit doen we in bijeenkomsten waarin we samen eten, samen dansen en samen praten combineren. Hierdoor ontstaat interactie en daarmee een relatie, dus een verbinding in de samenleving. Persoonlijke contacten tussen verschillende mensen kunnen resulteren in genuanceerde ideeën en respect voor diversiteit. Dit leidt tot een gezonde samenleving en vergroting van de sociale cohesie tussen en binnen alle etnische groepen. Zo worden bewustwor-ding en betrokkenheid over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengegaan. Dit zet mensen aan het denken over racisme. De bedoeling is dat mensen in beweging komen en andere perspectie-ven ervaren. De deelname van de Afrikaanse diaspora in Nederland gaat een bijzondere stempel aan het project geven. Afrikanen kunnen veel betekenen voor de Nederlandse samenleving. Zij kunnen bijvoorbeeld de motor zijn voor de ontwikkeling van Nederland.