Decade innovation award

Decade innovation award
Wat is hét vernieuwende idee dat bewustwording over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengaat?
STEM OP JOUW FAVORIETE GENOMINEERDE

Meer diversiteit op tv agenderen

Titel idee:
Meer diversiteit op tv garanderen

Inzender:
Inclusive Works

Samenvatting:
Inclusive Works zal politieke partijen benaderen met het verzoek diversiteit in het televisieaanbod te agenderen. Hiermee willen we een maatschappelijke discussie uitlokken over het tekort aan kleur op de Nederlandse tv. Het aanbod van televisieprogramma's op de Nederlandse televisie is namelijk veelal wit en onvoldoende divers. Het is dan niet vreemd dat veel (jonge) Nederlanders de tv de rug toekeren en overgaan naar programma’s die via internet worden aangeboden. Nederlanders van ver-schillende afkomst herkennen zich niet in beeld en inhoud van het televisieaanbod. Een diverser televisieaanbod kan daarnaast de beeldvorming van niet-witte Nederlanders positief beïnvloeden. En, door meer kijkers aan te trekken, bijdragen aan het voortbestaan van de Nederlandse omroepen.
Met dit project wil Inclusive Works op de middellange termijn meer (huidskleur) diversiteit op de Nederlandse tv stimuleren. In het bijzonder willen wij meer ruimte creëren voor Nederlanders van Afrikaanse afkomst in de televisiewereld. Dit proberen wij te bereiken door de hierboven genoemde maatschappelijke discussie te agenderen. Hoewel de NPO (Nederlandse Publieke Omroep) al voornemens is hieraan iets te doen, kan juist de druk van bepaalde politieke partijen dit voornemen een impuls geven.