Decade innovation award

Decade innovation award
Wat is hét vernieuwende idee dat bewustwording over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengaat?
STEM OP JOUW FAVORIETE GENOMINEERDE

Nederlanders komen in alle huidskleuren voor

Naam idee:
Nederlanders komen in alle huidskleuren voor

Inzender:
Inclusive Works

Samenvatting:
Het project omvat een campagne waarin beeld (posters, digitale uitingen en andere vormen) van Nederlanders met een Afrikaanse afkomst - of niet genaturaliseerde inwoners van Nederland met een Afrikaanse afkomst - breed wordt verspreid. Deze media geven weer wie 'wij Nederlanders' zijn. Momenteel geven media, waaronder de reclame, namelijk nauwelijks deze diversiteit weer. En dat zorgt impliciet voor de gedachte dat minderhedengroepen niet bij deze 'wij' horen. Dit project draagt dus bij aan een inclusievere beeldvorming over wie wij 'de Nederlanders' zijn. Met de campagne wil Inclusive Works meer bewustwording creëren in de Nederlandse maatschappij over het feit dat 'de Nederlander' niet alleen een wit persoon is. De Nederlander is ook moslim, joods, zwart, met Afrikaanse of een andere migratieachtergrond. Veel inwoners van Nederland herkennen zichzelf niet terug in beeldvorming en dat willen wij graag veranderen. Het liefst zouden wij een inclusievere campagne ontwikkelen met beeld van meer minderheden. Om aan de behoeften van meer mensen/doelgroepen te voldoen, zouden wij beelden willen gebruiken met meerdere minderheden. Een sterke nadruk zou liggen op mensen van Afrikaanse afkomst maar andere minderheden zouden er ook in kunnen voorkomen.