Decade innovation award

Decade innovation award
Wat is hét vernieuwende idee dat bewustwording over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengaat?
STEM OP JOUW FAVORIETE GENOMINEERDE

Samen Bouwen Wij Rotterdam

Naam idee:
Samen Bouwen Wij Rotterdam

Inzender:
Dorine Cleton

Samenvatting:
Wij richten ons op gewone Rotterdamse jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We doen dit door de inzet van ooms en tantes. In veel culturen, zo ook bij Surinamers, Antillianen en Afrikanen, is het vaak oom of tante die een jongere thuis, op school of op het werk een duwtje de goede kant op geeft. Oom/tante is geen professionele hulpverlener, maar iemand die luistert naar de jongere, hem/haar middels het eigen netwerk verder helpt en adviezen geeft. Communicatie tussen jongere, oom/tante en ook de werkgever is essentieel. Het bedrijfsleven wordt direct betrokken om meer kansen te geven aan jongeren die een oom/tante hebben. Door met elkaar in gesprek te gaan, verschillen bespreekbaar te maken en elkaar uit te leggen 'waarom we doen, wat we doen' begrijpen we elkaar beter. Hoe beter we elkaar begrijpen, hoe groter de kans op wederzijde begrip, erkenning en rechtvaardiging.
Ook oom/tante leert van de jongere. Hij/zij ervaart de jongere niet als een Antilliaans, Surinamer, Nigeriaan e.d., maar ervaart de jongere als een leuk iemand, die een duwtje in de goede richting kan ge-bruiken. Ook oom/tante ervaart de positiviteit van erkenning, rechtvaardiging en voelt zich nuttig in de maatschappij. Jongere, oom/tante én bedrijfsleven komen zo in elkaars netwerk, leren elkaar kennen en respecteren. Zo ervaart een ieder, dat we Rotterdam samen bouwen.