Decade innovation award

Decade innovation award
Wat is hét vernieuwende idee dat bewustwording over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengaat?
STEM OP JOUW FAVORIETE GENOMINEERDE

Slavernijkwartet

Naam inzending:
Slavernijkwartet

Naam inzender:
Henk Blom

Samenvatting:
Ter gelegenheid van de herdenking in 2013 van 150 jaar wettelijke afschaffing van de slavernij in Nederland, heeft de Vereniging Kerk en Vrede een kwartetspel ontwikkeld. Het doel was om spelender-wijs meer bekendheid te geven aan feiten rondom de slavernij waaraan ook Nederland een belangrijk aandeel heeft gehad. Met dit spel wilde Kerk en Vrede de bewustwording en kritische bezinning hierover bevorderen. Het kwartetspel kent acht thema's: Slavenhandel, Slavernij, Rijk worden/blijven, Overleving, Strijd tegen slavernij, Afschaffing slavernij, Moderne slavernij en Fair Trade. Daarbij vormen vier aspecten van elk thema samen een kwartet. Elke kwartetkaart bevat beknopte informatie over het daarop aangegeven thema-aspect.
Om een zo breed mogelijk publiek te kunnen bereiken is gekozen voor een spelvorm, waarmee de belangrijkste gegevens rondom slavernij op een rij gezet worden en er tevens op wordt gewezen dat slavernij nu nog steeds bestaat. Het doel is kennis en daarmee bewustwording te vergroten rond een werkelijkheid, die doorgaans buiten beeld wordt gehouden, zowel in geschiedenis als in actualiteit. In de kwartetten over Moderne slavernij en Fair Trade is de actualiteit behandeld, waarop men op positieve wijze (anders dan in de weinig zinvolle zwartepietendiscussie) zijn mening kan vormen. Als doelgroep is gedacht aan scholen, verenigingen en gezinnen. Door laagdrempeligheid is met name ook gedacht aan laag geschoolden.