Decade innovation award

Decade innovation award
Wat is hét vernieuwende idee dat bewustwording over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengaat?
STEM OP JOUW FAVORIETE GENOMINEERDE

Krachtverhalen

Naam idee:
Krachtverhalen

Inzender:
Adélaïde Kanyange

Samenvatting:
Afrika heeft een enorm rijke orale traditie. Eeuwenlang worden er al verhalen verteld en van generatie op generatie doorgegeven. Vaak kwamen en komen veel mensen bijeen om te luisteren naar een geta-lenteerde verteller: jong en oud, rijk en arm. Deze traditie is met het tot slaaf maken van miljoenen Afrikanen, meeverhuisd naar Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Wij willen dit belangrijke onderbelichte onderdeel van Afrikaanse culturen – storytelling - een podium geven. De verhalen die door orale traditie werden overgebracht van generatie op generatie, dienden verschillende doelen: kennisoverdracht, beslechting van geschillen, het ontwikkelen van inlevingsvermogen, uitleg over morele regels in de maatschappij, verbinding in de maatschappij versterken, communicatie bevorderen etc. Deze verhalen maakten de nieuwe generaties nieuwsgierig en vergrootte hun fantasie.
Met deze vorm van entertainment werden ook maatschappelijke doelen nagestreefd: communicatie en inlevingsvermogen ontwikkelen, wederzijdse begrip versterken, kennis van de geschiedenis / traditie/ normen en waarden overbrengen. Met als overkoepelend doel: verbinding en saamhorigheid in de maatschappij te verwezenlijken. Ons idee is om deze traditie van orale spreekkunst te gebruiken om in onze maatschappij meer verbinding tot stand te brengen. Door Krachtverhalen te horen en te delen krijgt men een unieke inkijk in de cultuur van mensen van Afrikaanse afkomst op een leuke en toegankelijke manier. Zo wordt ervaren hoe serieuze maatschappelijke onderwerpen op een toegankelijke manier werden verteld. Mensen worden tot nadenken gezet. Daarnaast brengen onze verhalen dialoog tot stand. Toehoorders zullen de behoefte hebben om de verhalen te bespreken en te delen met de mensen om zich heen.