Decade innovation award

Decade innovation award
Wat is hét vernieuwende idee dat bewustwording over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengaat?
STEM OP JOUW FAVORIETE GENOMINEERDE

Voorwaarden

Het idee gaat in op de vraag hoe je met communicatie verbinding tot stand brengt in de samenleving. Het idee gaat over positieve beeldvorming rond mensen van Afrikaanse afkomst*. Dit zet mensen aan het denken over racisme. Het idee besteedt aandacht aan het Decennium en de doelen ervan: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling. De activiteiten zijn gericht op Nederland. De activiteiten zijn aansprekend voor een zo groot mogelijk publiek, inclusief jongeren. De activiteiten mogen prikkelend zijn, maar moeten zich richten op verbinding in de samenleving. Het idee moet in 2017 uitgevoerd kunnen worden. Het idee moet realiseerbaar zijn voor het te winnen bedrag van € 12.500,-. Alle inzendingen die voldoen aan de voorwaarden worden online gepubliceerd op deze website. Het winnende idee wordt na de uitreiking uitgewerkt in een concreet plan met begroting. De winnaar werkt mee aan publiciteit rondom de uitwerking en uitkomsten van het ingediende plan. Bij de totstandkoming van het idee en de uitvoering ervan is/wordt de gemeenschap betrokken. *Mensen in Nederland die zelf of hun (voor)ouders afkomstig zijn uit Suriname, de Antillen, het overig Caribische gebied en Sub-Sahara Afrika.