Decade innovation award

Decade innovation award
Wat is hét vernieuwende idee dat bewustwording over anti-zwart racisme vergroot en vooroordelen tegengaat?
STEM OP JOUW FAVORIETE GENOMINEERDE

Symposium Enlightenment of the Enlightenment

Naam idee:
Symposium Enlightenment of the Enlightenment

Inzender:
Marthe Kerkwijk

Samenvatting:
Het idee: een symposium op 27 mei over de periode van De Verlichting (ca. 1660 -1815) en met name wat daarin verduisterd is. Sprekers op dit symposium zijn 8 vooraanstaande filosofen, waaronder drie Afrikaanse filosofen. Aan de ene kant worden de racistische elementen belicht bij Verlichtingsfiloso-fen als Kant en Hegel en wordt bewustzijn gecreëerd over de canon van de filosofie die bijna uitsluitend westerse filosofen bevat. Aan de andere kant worden alternatieven geboden vanuit de Afrikaanse, Islamitische en Oosterse filosofie. Zo ontstaat een bewustzijn dat er ook andere manieren zijn om je tot de wereld te verhouden en krijgen deze tradities een podium dat hen tot dusver te vaak is ontzegd en kan men aan den lijve ondervinden hoezeer deze tradities elkaar en ons kunnen inspireren. Speciale gast tijdens dit symposium is prof. Sophie Oluwole, een Nigeriaanse hoogleraar filosofie die het boek Socrates and Orunmila heeft geschreven.  
Het symposium is een eerbetoon aan het gedachtegoed van Heinz Kimmerle, die aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam de eerste leerstoel in interculturele filosofie bekleedde en gedurende vele jaren cursussen Afrikaanse filosofie verzorgde op de ISVW. Kimmerle overleed in 2016.